Chỉnh vị trí subtitle cho Windows Movie Maker

31 March, 2010 at 8:41 pm Leave a comment

Một trong những cái bất tiện của Windows Movie Maker là chức năng chỉnh subtitle của nó rất bèo. Hầu như không chỉnh vị trí được. Chiều nay mới học được 1 cách khá tiện lợi, làm mình thấy WMM dễ thương hơn một chút.

Cách làm:

(1) Tìm folder AddOnTFX tại C:\Program Files\Movie Maker\Shared\AddOnTFX, không có thì tạo folder này

(2) Copy đoạn code sau vô Notepad, đặt tên file là SubFade.xml, bỏ file vào folder AddOnTFX vừa tạo

<TransitionsAndEffects Version=”1.0″>
<Titles>
<TitleDLL guid=”{353359C1-39E1-491b-9951-464FD8AB071C}”>
<Title name=”Subtitle Left (fade in/out)” iconid=”13″ >
<Param name=”InternalName” value=”TitleStandard”/>
<Param name=”Description” value=”Subtitle Left (fade in/out)”/>
<Param name=”EntranceEffect” value=”EffectFade”/>
<Param name=”EntranceDuration” value=”1.0″/>
<Param name=”ExitEffect” value=”EffectFade”/>
<Param name=”ExitDuration” value=”1.0″/>
<Paragraph>
<Param name=”IsOneLine” value=”true”/>
<Param name=”HorizontalAlignment” value=”left”/>
<Param name=”BoundingRect” value=”0.05 0.85 0.9 0.1″/>
</Paragraph>
</Title>
<Title name=”Subtitle Right (fade in/out)” iconid=”13″ >
<Param name=”InternalName” value=”TitleStandard”/>
<Param name=”Description” value=”Subtitle Right (fade in/out)”/>
<Param name=”EntranceEffect” value=”EffectFade”/>
<Param name=”EntranceDuration” value=”1.0″/>
<Param name=”ExitEffect” value=”EffectFade”/>
<Param name=”ExitDuration” value=”1.0″/>
<Paragraph>
<Param name=”IsOneLine” value=”true”/>
<Param name=”HorizontalAlignment” value=”right”/>
<Param name=”BoundingRect” value=”0.05 0.85 0.9 0.1″/>
</Paragraph>
</Title>
</TitleDLL>
</Titles>
</TransitionsAndEffects>

(3) Khởi động lại WMM, lúc nàyở mục One-line Titles có thêm 2 lựa chọn

Subtitle Right (fade in/out)
Subtitle Left (fade in/out)

Theo forum, có thể chỉnh số 0.85 thành các giá trị khác để điều chỉnh vị trí subtitle (vd: 0.70, 0.75, 0.80).

Nói chung để chữa cháy cho các yêu cầu subtitle đơn giản thì cách này quá tốt. À mà tui đang xài XP, không biết Vista hay các bản khác có khác gì không.

[Cách làm copy từ forum này]

Entry filed under: IT/Soft.

End of File Last tutorial

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


March 2010
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d bloggers like this: