(Sưu tầm) Yểu điệu thục nữ

11 March, 2010 at 6:29 am Leave a comment

Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu.

Chú giải của Chu Hy:
– Quan quan: tiếng chim trống chim mái ứng họa nhau.
– Thư cưu: loài chim nước, một tên nữa là vương thư, luôn sống có đôi. Sách của Mao công có nói rằng: Đôi chim thư cưu tình ý thắm thiết đậm đà, nhưng lúc nào cũng giữ gìn cách biệt.
– Hà: tên thông dụng của những dòng nước chảy ở phương bắc.
– Châu: cồn đất ở giữa sông có thể ở được.
– Yểu điệu: u nhàn, yên lặng và nhàn nhã.
– Thục: hiền lành.
– Nữ: con gái chưa gả chồng, nói nàng Thái Tự, vợ vua Văn vương, lúc còn ở nhà với cha mẹ.
– Quân tử: chỉ vua Văn vương.
– Hảo: đẹp lành.
– Cầu: đôi lứa.

Dịch Nghĩa:
Đôi chim thư cưu hót họa nghe quan quan
Ở trên cồn bên sông
Người thục nữ u nhàn
Phải là lứa tốt của bực quân tử

Vua Văn vương nhà Chu sinh có thánh đức, lại được bậc thánh nữ họ Tự để kết hôn. Những người trong cung, lúc nàng Thái Tự mới đến, thấy nàng có đức hạnh u tịch, nhàn nhã và trinh chuyên, bèn làm bài thơ này rằng: Kìa đôi chim thư cưu nghe hót quan quan, đang ứng họa nhau ở trên cồn bên sông. Người thục nữ yểu điệu này há không phải là bạn lứa tốt của bậc quân tử Văn vương hay sao? Có ý nói nàng Thái Tự và vua Văn vương cùng hòa vui mà cung kính lẫn nhau, cũng như tình chí thiết đậm đà mà lúc nào cũng giữ gìn cách biệt của đôi chim thư cưu vậy.

[Nguồn]

Entry filed under: Đọc.

.::. (YouTube) We are the world

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


March 2010
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d bloggers like this: